Het Lichaam Houdt De Score: Geest, Brein en Lichaam bij de Transformatie van Trauma

Published on 26 July 2023 at 19:00

In een wereld waarin mentale gezondheid steeds meer aandacht krijgt, komt "The Body Keeps the Score: Mind, Brain and Body in the Transformation of Trauma" als een baanbrekend boek naar voren. Geschreven door de eminente psychiater en onderzoeker Dr. Bessel van der Kolk, biedt dit meeslepende werk een diepgaand inzicht in de verstrekkende gevolgen van trauma op het menselijk brein en lichaam. Het boek werpt een nieuw licht op de manier waarop trauma onze fysieke en psychologische gezondheid beïnvloedt en stelt voor dat we, door een diepgaand begrip van dit verband, kunnen werken aan heling en herstel.

Het Verraderlijke Aspect van Trauma

Trauma kan verschillende vormen aannemen - van oorlogsgeweld en misbruik tot emotionele verwaarlozing en ongelukken. Ongeacht de oorsprong ervan, blijft trauma vaak verankerd in het lichaam, waardoor het zijn stempel drukt op iemands geest en lichamelijke gezondheid. Dr. van der Kolk illustreert in zijn boek hoe de gevolgen van trauma niet beperkt blijven tot mentale aandoeningen, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), maar ook fysiologische effecten hebben op het zenuwstelsel, het immuunsysteem en zelfs het DNA.

 

De Gevolgen voor het Brein

"The Body Keeps the Score" verkent hoe trauma de structuur en functie van de hersenen verandert. Het beschrijft hoe overmatige stresshormonen, zoals cortisol, het brein kunnen beschadigen, met name delen die verantwoordelijk zijn voor emotieregulatie en geheugen. Deze inzichten verklaren waarom mensen met een traumatische voorgeschiedenis vaak worstelen met angsten, woede-uitbarstingen en geheugenverlies.

 

Het Lichaam als Boodschapper

Een van de belangrijkste thema's van het boek is de nadruk op het belang van het lichaam als boodschapper van trauma. Dr. van der Kolk bespreekt hoe trauma zich in het lichaam manifesteert, vaak in de vorm van chronische pijn, somatische klachten en andere lichamelijke aandoeningen. Het negeren van deze fysieke signalen kan het herstelproces belemmeren. Hij pleit voor een holistische benadering van traumatherapie, waarin het lichaam net zo centraal staat als de geest.

Therapeutische Benaderingen en Hoop op Herstel

Hoewel het boek de duistere gevolgen van trauma blootlegt, biedt het ook hoop op herstel. Dr. van der Kolk onderzoekt verschillende therapeutische benaderingen, waaronder yoga, mindfulness en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), die veelbelovend zijn gebleken bij de behandeling van trauma. Hij presenteert inspirerende verhalen van individuen die ondanks alles hun traumatische ervaringen hebben overwonnen en een nieuw pad naar heling hebben gevonden.

 

Conclusie

"The Body Keeps the Score" is een verhelderend en hoopvol boek dat een diepgaand begrip biedt van de verwevenheid tussen geest, brein en lichaam bij trauma. Dr. Bessel van der Kolk's uitgebreide onderzoek en klinische ervaring helpen ons de ingrijpende effecten van traumatische ervaringen beter te begrijpen. Door trauma serieus te nemen en het lichaam te betrekken in het helingsproces, kunnen we een weg inslaan naar herstel en veerkracht. Dit boek zal zowel professionals als leken inspireren om de impact van trauma te erkennen en zorg te dragen voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Geschreven door Myrthe van Wijk.

MindReel Productions zorgt ervoor dat jij de aandacht en educatie krijgt die jij, en jouw organisatie, verdienen. Benieuwd naar de mogelijkheden en wat ik voor jou kan doen? Neem dan contact op via info@mindreelproductions.com of stuur me een bericht op +31630160774.

Add comment

Comments

There are no comments yet.